מרשם האוכלוסין

 
המשרד מהווה נציג של רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים הישראלי למול הרשות הפלסטינית. תחום אחריותו המרכזי הוא עדכון עותק קובץ המרשם הפלסטיני שבידי ישראל, ובתוך כך ביצוע מעקב ובקרה אחרי שינוי כתובת מגורים, פטירות, לידות וכו'. בנוסף, המשרד עוסק באישור הנפקת דרכונים ומסמכים רשמיים כגון: תעודות לידה, תעודות פטירה ועוד.

​כחלק מההסכמים המדיניים שבין ישראל לרשות הפלסטינית, הצד הפלסטיני מחזיק ומנהל מערכות מרשם אוכלוסין ותיעוד. הרשות הפלסטינית מעבירה עדכון רציף של נתוני מרשם האוכלוסין הפלסטיניים, על מנת לאפשר התנהלות תקינה בהנפקת אישורי מעבר של תושבים לישראל ולחו"ל, כמו גם מתן מסמכים רשמיים לתושבים לצורך ניהול שגרת חייהם היומיומית.

מתאם מרשם האוכלוסין במנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה אמון על תחום זה, ומטפל באופן יומיומי במקרים מיוחדים וחריגים בהתאם למדיניות, כגון: ענייני תושבים שאינם רשומים בקובץ המרשם, תיאום מעברם של אזרחים זרים או חסרי תיעוד ועוד.

תחומי אחריות ושירותים

  • עדכון העתק קובץ מרשם האוכלוסין שבידי הצד הישראלי: הזנת דרכונים, לידות, פטירות, תעודות זהות  וכו'.

  • בדיקת קשרי משפחה לישראלים הנכנסים לרצועת עזה/מעזה לישראל.

  • טיפול בבקשות מעבר חריגות לזרים ואחרים השוהים ברצועה ללא תיעוד כלל.

  • טיפול בבקשות חריגות של תושבים פלסטינים אשר דורשים הכרה במעמדם בישראל, במסגרת "הליך מדורג" למול משרד הפנים.

צור קשר

תפקיד
מתאם מרשם אוכלוסין
שם
יהודה איפרגן
טלפון

08-6741469​

דואר אלקטרוני