מסחר ותעשייה

 

המשרד פועל לפיתוח מיזמיים כלכליים, שמטרתם הגדלת מעגל התעסוקה וצמצום אחוזי האבטלה הגבוהים ברצועה, כחלק מהפעילות לשמירה על היציבות באזור. המשרד פועל במספר אפיקים, ומנהל במסגרת תפקידו דיאלוג גם עם אנשי עסקים וסוחרים ברצועה כדי לגבש הבנה מעמיקה של כלכלת הרצועה, לעמוד על צרכיה ולגבש מענה בהתאם.

​משרד מתאם התעשייה והמסחר במנהלת התיאום והקישור לעזה פועל כחלק מהמדור לתיאום כלכלי ומהווה נדבך מרכזי בעבודת המדור לקידום כלכלת הרצועה.

אחד מערוצי הפעולה המרכזיים של המשרד הינו ליווי וסיוע בהקמת מיזמים כלכליים כגון: מפעלים, חברות ועוד. בין יתר הפעילויות של המשרד, סייע בתיאום הקמת מפעל "קוקה-קולה" הראשון ברצועה אשר נפתח בשנת 2016 וצפוי ולהעסיק למעלה מ-1,200 עובדים באופן ישיר ועקיף. בנוסף, מתאם המשרד הכנסת חומרים "דו שימושיים" (חומרים אשר נועדו לשמש למטרות אזרחיות אך גם עלולים לשמש לתשתיות טרור) לעזה לצורך פרויקטים שונים, לאחר שעברו אישור של גורמי הביטחון הישראליים.

המשרד מרכז את הטיפול בהליכים הבירוקרטיים הנחוצים לקיום קשרי גומלין כלכליים בין ישראל לרצועה, בהם טיפול ברישיונות ייבוא, מסמכי רישום חברות, עבודה למול עמילי מכס ועוד.

המשרד עוקב באופן קבוע אחר מלאי המזון בעזה, ובהתאם מספק מידע חשוב להבנת תמונת המצב ההומניטארית ברצועה ולגיבוש ערוצי סיוע לאוכלוסייה בשגרה, כל שכן בעיתות חירום.

תחומי אחריות ושירותים

  • קיום קשר רציף למול גורמי הכלכלה הרלוונטיים ברצועה, כחלק מזיהוי הצרכים הנדרשים לכלכלה המקומית ולגיבוש צעדים בהתאם.

  • מעקב מתמיד אחר מלאי המזון בעזה על מנת לתת מענה בעיתות חירום.

  • פיקוח על כניסת חומרים "דו שימושיים" למול גופי הביטחון.

  • תיאום בקשות חריגות של הרשות הפלסטינית להכנסת סחורות לעזה.

  • מתן חוות דעת מקצועית בנגע לבקשות כניסה סוחרים לישראל.

  • טיפול בהליכי סחר חוץ: רישום חברות, רישיונות ייבוא, שחרורים מול יבואנים ועמילי מכס.

  • טיפול בזכויות סוציאליות של פועלים פלסטיניים אשר עבדו בעבר בישראל.

צור קשר

תפקיד
מתאם מסחר ותעשייה
שם
ציון חמדי
טלפון

​08-6741469

דואר אלקטרוני