תעסוקה

 

משרד זה אחראי על הנפקת רישיונות תעסוקה לפלסטינים בישראל ובהתיישבות הישראלית באזור יהודה ושומרון.

​המשרד אמון על הקשר עם מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה, שאחראי על העברת התשלומים בעבור התנאים הסוציאליים לעובדים. כמו כן, מקיים קמ"ט תעסוקה קשרי עבודה רציפים מול משרד העבודה והקישור הפלסטיני.

הכלכלה הפלסטינית נשענת ברובה על עבודת הפועלים הפלסטינים עם רישיונות תעסוקה בישראל, כאשר רק בחמש השנים האחרונות עלה מספר המחזיקים ברישיון זה בלמעלה מ-100%. נכון לחודש פברואר 2017, עובדים בישראל למעלה מ-65 אלף פועלים פלסטינים באופן חוקי. כמו כן, ישנם עוד כ-30 אלף פועלים פלסטינים אשר עובדים בתחומי יהודה ושומרון בישובים ישראלים ובמפעלי התעשייה באזור. עובדים אלו מרוויחים משכורות גבוהות מהשכר הממוצע בתחומי הרשות הפלסטינית ותורמים ליציבות הכלכלית ולפרנסת בני משפחותיהם. מעבר לכך, פועלים שעובדים באופן חוקי עם רישיון תעסוקה זכאים לקבל את כל התנאים הסוציאליים, אשר נצברים לאורך שנים עד ליציאתם לפנסיה.

תחומי אחריות ושירותים

  • הנפקת רישיונות עבודה ואישורי תעסוקה עבור העובדים הפלסטינים בתחום יהודה ושומרון.

  • הנפקת רישיונות תעסוקה לפועלים פלסטינים בישראל ומסירתם באמצעות הרשות הפלסטינית כגורם מקשר מול מדור התשלומים הישראלי.

  • תיאום הנפקת האישורים והרישיונות מול מדורי התשלומים ביחידות רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול.

  • טיפול בפדיון כספי הצבירה בגין זכויות סוציאליות והסכמים קיבוציים בענפי העיסוק של העובדים הפלסטינים המועסקים בישראל.

  • פיקוח ואישור השימוש בחומרי נפץ בשטחי C.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
איציק לוי
טלפון

02-9977319

שעות פעילות

​​

פקס
02-9977321
דואר אלקטרוני