חוק ומשפט

 

משרד זה אחראי לרישום חברות המורשות לפעול בתחומי יהודה ושומרון ובכלל זה, עוסק בהיבטים המשפטיים הנוגעים להקמתן של חברות, תחילת וסיום פעילותן באמצעות מרשם החברות. בנוסף, אחראי המשרד על ההכרה בהחלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור, אימות חתימות, ומתן חוות דעת לאישורי כניסה לישראל לצרכים משפטיים עבור האוכלוסייה הפלסטינית.

תחומי אחריות ושירותים

  1. חברות

  • טיפול בבקשות לפתיחת חברה – בתוך כך נערכת בחינת מסמכי הבקשה  מאומתים על-ידי נוטריון כדין (תזכיר התאגדות, תקנון החברה, כתב התחייבות וכדומה).

  • טיפול בבקשות למתן תמצית פרטי חברה.

  • טיפול בבקשות לשינוי שם חברה.

  • סמכות אישור להעברת  / למכירת מניות בחברה.

  • סמכות אישור לעדכון פרטי חברה.

  • סמכות אישור לשינוי מנהלים בחברה.

  • סמכות אישור  לסגירת חברה.

  • הנפקת מסמכים ותעודות חברה רשמיות מאומתות.

2. הכרה בפסק דין שניתן מחוץ לאזור כפסק דין החל באזור: מתן הכרה בהחלטות שיפוטיות שניתנו מחוץ לאזור יהודה ושומרון, ככל שאינן נוגדות את תקנת הציבור או שקיימים טעמים מיוחדים אחרים לסירוב בהכרה.

3. אימות חתימות וחותמות: מתן אישור לחתימות וחותמות המופיעות על גבי מסמכים רשמיים שניתנו מחוץ לאזור, לאחר בחינתן. 

4. בסמכות הקמ"ט לפעול לקביעת מניעת כניסה לישראל כנגד תושב פלסטיני בגין חובות, זאת בתיאום עם רשויות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.

בגין ביצוע פעולות אלו נדרש תשלום אגרה.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
תומר כרמי
טלפון

02-9977054

פקס
02-9977009
דואר אלקטרוני