כלכלה

מדור הכלכלה במנהל האזרחי אמון על תיאום הפעילות הכלכלית של הרשות הפלסטינית למול מדינת ישראל. במסגרת זו פועל המדור לפיתוח מיזמיים כלכליים, שמטרתם לשפר את הרווחה ומרקם החיים באזור יהודה ושומרון. היחידה פועלת במספר אפיקים, לרבות קיום דיאלוג רציף עם נציגי הרשות הפלסטינית ועם אנשי עסקים וסוחרים פלסטינים כדי לגבש הבנה מעמיקה על הכלכלה באזור, לעמוד על הצרכים לייצר מענה מתאים. אחד מערוצי הפעולה המרכזיים של המשרד הינו ליווי וסיוע בהקמת מיזמים כלכליים, כגון: הקמת מפעלים, חברות ועוד

היחידה מרכזת את הטיפול בהליכים הבירוקרטים הנחוצים לקיום קשרי גומלין כלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית. במסגרת תהליכים אלה מטופלים סחר חוץ: רישום חברות, רישיונות ייבוא, שחרורים מול יבואנים ועמילי מכס.

בנוסף, בוחן המנהל האזרחי סוגיות שנועדו לסייע ולהניע את הכלכלה, כגון: הורדת גיל המועסקים בישראל, התאמת התמחויות לצעירים בתחום ההיי טק, הגדלת מספר הסוחרים ותיאום מעברי סחורות.

בשנים האחרונות פעל המדור להגדלת מעגל התעסוקה ולצמצום אחוזי האבטלה הגבוהים ברשות הפלסטינית. בשנת 2016 הגדילה ממשלת ישראל את מכסת תעסוקת הפועלים וכיום היא עומדת על למעלה מ-80 אלף רישיונות תעסוקה. כמו כן, כ-30 אלף פועלים פלסטינים עובדים בתחומי הישובים ואזורי התעשייה הישראליים. לפועלים אלו יש תרומה עצומה לכלכלה הפלסטינית, נוכח העובדה כי משכורות הפועלים הפלסטינים העובדים בישראל או בהתיישבות גבוהות משמעותית מהמשכורות בשטחי הרשות הפלסטינית.

תחומי אחריות ושירותים

  • גיבוש תמונת המצב הכלכלית הפלסטינית, עיבוד מידע כלכלי, ניתוח החסמים העומדים בפני הכלכלה וגיבוש המלצות לפעולה לשם הסרתם.
  • קיום פגישות עם גורמים מהרשות הפלסטינית ואנשי עסקים לקידום פרויקטים.
  • ריכוז פעילות וועדות ופורומים הכוללים, בין היתר, את הוועדה לאישור מפעלים כלכליים, פורום מפעליים, וועדת חריגים בתעסוקה ועוד.
  • קידום פרויקטים כלכליים תוך חיזוק התיאום ושיתוף הפעולה הישראלי, הפלסטיני והבינלאומי.
  • שיפור רציפות והמשכיות ייבוא וייצוא סחורות באיו"ש ובדרכי הגישה לאיו"ש תוך מעורבות והשפעה על פעילות המעברים.

צור קשר

תפקיד
ראש מדור כלכלה
שם
רב סרן שירן בובו
טלפון

02-9977093