חשמל

 

המשרד אמון על ניהול משק החשמל והסדרתו בשטחי יהודה ושומרון. במסגרת זו, פועל המשרד מול חברת חשמל ישראל וחברת חשמל ירושלים לטובת חיבורים, טיפול בתקלות ובקידום תכניות החשמל לרווחת התושבים.

​המשרד נותן מענה מיידי לתקלות חשמל ברחבי יהודה ושומרון ומתאם הגעת צוותים לשטח לתיקון מפגעים ותקלות. בעת מזג אוויר קיצוני וסופות שלגים, פועל המשרד לתת מענה לאוכלוסייה לאורך כל שעות היממה.

המשרד מקדם, באמצעות מוסדות המנהל האזרחי, תכנית להסדרת אספקת חשמל לכפרים פלסטינים, כדוגמת ד'הר אל מאלח. כמו כן, פועל המשרד לקידום הסדרות ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות במסגרת התכנית להתייעלות סביבתית. כמו כן, פועל המשרד לייצור חשמל במתקנים פרטיים במסגרת פקודת חשמל ירוק (סולארי). בנוסף, המנהל האזרחי פועל בשותפות עם משרד הביטחון ועם משרד התשתיות והאנרגיה לשימוש בגז טבעי באזור.

בשנת 2016 חתם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יואב (פולי) מרדכי, עם מקביליו בצד הפלסטיני על הסכם החשמל אשר הן הסדיר את תשלום החוב הפלסטיני לחברת החשמל הישראלית והן אפשר הקמת גוף עצמאי לקידום משק האנרגיה ברשות הפלסטינית.

תחומי אחריות ושירותים

  • מתן רישיונות לכל פעילות משק החשמל באזור יהודה ושומרון.

  • קביעת תעריפים במשק החשמל באזור יהודה ושומרון.

  • קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות לצרכן.

  • טיפול ובניית תכניות פיתוח עתידיות במשק החשמל.

  • מיפוי תשתיות החשמל ביהודה ושומרון וטיפול בתקלות.

  • ייצור חשמל במתקנים פרטיים במסגרת פקודת חשמל ירוק (חשמל סולארי).

  • קידום הסדרות יצור חשמל מאנרגיות מתחדשות (שמש ורוח) במסגרת תכניות הממשלה להתייעלות סביבתית.

  • תיאום הפעילות בין העוסקים בחשמל.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
סעיד קאסן
טלפון

02-9977097

פקס
02-9977378
דואר אלקטרוני