אוצר

 

קצין המטה ממונה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לאחריות על אזור יהודה ושומרון וזאת לאחר שהוסמך על ידי ראש המינהל האזרחי.

תחומי אחריות ושירותים

  • ניהול, מעקב אחר ביצוע ובקרה על תקציב יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים ויחידות המשנה שלה.

  • דיווח חשבונאי ועריכת הדו"ח הכספי.

  • ניהול כספי הפיקדונות השונים וההכנסות של יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

  • ריכוז תחום הרכש וההתקשרויות.

  • תשלום שכר לעובדי יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

  • מתן שירותי ניהול חשבונות וביקורת לצורך פעילות יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
רוני זבורוף
טלפון

02-9977759

פקס
02-5695316
דואר אלקטרוני