תעשייה ומסחר

 

המשרד עוסק בתיאום עם הרשות הפלסטינית בתחומי ייבוא, סחר חוץ, תנועת סוחרים ובעידוד פעילות מפעלים כלכליים בשטחי C, במטרה לסייע לקידום ולפיתוח כלכלת האזור

המשרד מתאם את הפעילות מול מכון התקנים הישראלי ומכון התקנים ברשות הפלסטינית, כחלק מהליך אישור תקינתם של מוצרים. המשרד פועל לייעל את הליך שחרור הסחורות בנמלים לסוחרים פלסטינים. בשנת 2016 הכשיר המשרד יבואנים ויצואנים פלסטינים במכון התקינה הישראלי. כמו כן, אחראי המשרד על בחינת בקשות הכנסת חומרים דו שימושיים לתחומי הרשות הפלסטינית ועל בדיקת הסחורות המועברות ליהודה ושומרון.

המשרד אחראי על הנפקת רישיונות לפעילות מחצבות ישראליות ופלסטיניות, פיקוח עליהן ותיאום הוצאת הסחורות מול גורמי המנהל האזרחי. כמו כן, המשרד פועל לאישור ולקידום מפעלים ואזורי תעשייה חדשים בשטחי "C". בין אזורי התעשייה הבולטים ניתן למצוא את אזור התעשייה היפני ביריחו, את אזור התעשייה בג'נין שנמצא בהליכי הקמה ואחד נוסף באזור קלקיליה. אלו מספקים פרנסה ושירותים לאוכלוסייה ותורמים לרווחת האזור כולו.

תחומי אחריות ושירותים

  • מנהל תעשיות – הנפקת פטורים מסימון והנפקת רישיונות יבוא בתחום מוצרי צריכה, מזון ותעשיות עתירות ידע.

  • מנהל התקינה - המלצה בדבר פטורים מתקן, תיאום וקישור מול מנהל מכון התקנים ברשות הפלסטינית, תרומות, תיאום מול מנהלי התעשיות בישראל ובמכון התקנים.

  • מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא – בחינת בקשות להכנסת ציוד ו/או חומרים דו שימושיים והנפקת רשיונות העברה יעודיים לאלו שנמצא כי קיים צורך בכך, מחד, ולא ישמשו לטרור, מאידך. כמו כן, ביקור במעברים על מנת להנחות ולהדריך את אנשי המכס בדבר הפיקוח הנדרש. 

  • מנהל אוצרות טבע - פיקוח על מחצבות / מגרסות / בחינת בקשות חדשות. בסמכות הקמ"ט לאשר חידוש רישיונות חציבה, בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים.

  • מנהל יבוא - רישום עוסק בסחר חוץ, שחרור טובין (מב72), הנפקת אישורי רשות מוסמכת, שחרורי ערבות בנקאית.

  • מנהל אזורי תעשייה (פיתוח) - ניהול, ליווי וריכוז בקשות להקמת פרויקטים כלכליים.

יש להבהיר כי הסכמי פריז (1993) הקובעים מעטפת מכס אחת לישראל והאזור כולו, קובעים בין היתר גם מכסות במוצרים מסוימים. הקמ"ט פועל עם ומול הרשות הפלסטינית, בתיאום עם המשרדים בישראל, לעדכון המכסות מעת לעת. באחריותו הנפקת רישיונות יבוא בכפוף לאמור לעיל.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
גד אבידור
טלפון

רשימת בעלי תפקידים:

רכז יבוא בכיר, אלי חזן

דוא"ל: Eli.Hazan@Economy.gov.il

רכזת יבוא, אורלי אהרון

דוא"ל- Orly.Aharon@Economy.gov.il

רע"ן מעברים, וסים והבי
 מרכז בכיר- 

 Orly.Aharon@Economy.gov.il

מרכז-
דואר אלקטרוני