תשתית

 

​המשרד אחראי על מימוש מדיניות ממשלת ישראל בנושאי נכסי דלא ניידי בשטחי C ביהודה ושומרון ועל קידום מיזמים שונים, הן עבור האוכלוסייה הישראלית והן עבור האוכלוסייה הפלסטינית. התחום מתכלל ומתאם את פעילויות האכיפה נגד בנייה בלתי חוקית וסילוקי פלישות, מרכז את עבודות המטה באשר להיבטים מבצעיים של תפיסות מקרקעין, פועל לפיתוח ולשימור אתרים ארכיאולוגים ושמורות טבע וכן לקידום תכניות מתאר וחיבורי חשמל

 

בשנת 2016 קידם המשרד שורת מיזמים לטובת שיפור ופיתוח של תשתיות הכבישים ביהודה ושומרון.
בנושאי איכות הסביבה פעל התחום לקידום אתרי סילוק פסולת באלמינייה וזהרת אל פינגאן, ולהקמת מתקנים לטיהור שפכים בעין יברוד-עופרה, אליברוד, עין ג'ריות ועוד.

תחומי אחריות ושירותים

 • מימוש סמכויות ממשלתיות בנושאי המקרקעין בתחומי שטח "C".
 • איסוף, שימור ועיבוד נתונים בנושאי תשתית ומקרקעין.
 • מימוש מדיניות הממשלה בכל הנוגע להקצאת אדמות מדינה, קידום תכניות מתאר וקביעת תחומי שיפוט.
 • תאום פעולות אכיפה כנגד בנייה בלתי חוקית, פלישות ומפגעים סביבתיים.
 • ריכוז עבודות מטה לתפיסה או הקצאת מקרקעין לצרכים צבאיים על פי צרכי הביטחון.
 • הפקעות מקרקעין לצרכי ציבור כדוגמת כבישים.
 • פיתוח וקידום סטטוטורי של אתרים ארכיאולוגים, שמורות טבע וגנים לאומיים.
 • שיפור מרקם החיים לאוכלוסייה הפלסטינית בשטחי  C כתכניות מתאר וחיבורי חשמל.
 • מתן מידע וייעוץ בנושאי מעמד המקרקעין לגורמים משפטיים ומקבלי החלטות.
 • עבודה מול נציגי הרשות הפלסטינית ומתכננים פלסטינים בתחום המקרקעין.
 • חברות בצוות לתיחום אדמות המדינה, סיוע בביצוע הליכים נוהל אדמות סקר וקידום הכרזתם של מקרקעין כרכוש ממשלתי.
 • השתתפות בוועדות מועצת התכנון העליונה השונות.

צור קשר

תפקיד
ראש תחום תשתית
שם
סגן אלוף אביעד כספי
טלפון

​02-9977752

פקס
02-9977753