יחידת הפיקוח

 

היחידה לפיקוח של המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון אחראית על אכיפת הדין ותחיקת הביטחון בשטחי "C", מכוח דיני התכנון והבניה כנגד בניה בלתי חוקית במגזר הפלסטיני והישראלי, שמירה על אדמות המדינה ועל שטחי האש

היחידה מבצעת פעילות ייחודית נוכח העובדה כי עבודתה נוגעת בכלל התחומים ביהודה ושומרון, בין השאר בתחום איכות הסביבה, פיקוח על מחצבות, ניתוק חיבורי מים בלתי חוקיים, פגיעה ביערות ועוד. היחידה אף אמונה על פעילותו של הצוות לבחינת מעמד המקרקעין באזור יהודה והשומרון, הפועל במנהל האזרחי. בין יתר משימותיו, צוות זה עורך בחינת מעמד מקרקעין במסגרת הליכי סקר שמטרתם לאתר אדמות מדינה במרחב, לצורך הכרזה  עליהם ככאלה על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי. כמו כן, הצוות אמון על בחינת גבולותיהן של הכרזות היסטוריות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לדייקם. כל זאת, בהתאם לסדרי עדיפויות והנחיית הדרג המדיני.

בשנת 2015 הובילה היחידה את הקמת שכונה חדשה, אשר יעודה לתת מענה תכנוני לאוכלוסייה הבדואית החיה באופן בלתי חוקי במרחב מעלה אדומים. במסגרת עבודה זו הוקמו 35 מגרשים הכוללים תשתיות מים, חשמל וביוב בכדי לתת הזדמנות לתושבים להקים את בתיהם באופן חוקי.

תחומי אחריות ושירותים

  • פיקוח ואיתור בנייה בלתי חוקית בכלל המגזרים ובשטחי אש.

  • שמירה על אדמות המדינה.

  • ביצוע סקרי קרקעות בהתאם להנחיות דרג מדיני.

  • פיקוח ואכיפת נהלי איכות הסביבה.

  • פיקוח על כריה, חציבה ועל קידוחי מים בלתי חוקיים.

  • אכיפת שינוע יבילים באופן בלתי חוקי ביהודה ושומרון.

  • פיקוח על מתיחת קווי תקשורת וחשמל בלתי חוקיים וכן, מתקנים סולאריים.

  • טיפול בתחנות דלק בלתי חוקיות.

  • אכיפת חוק הפיקוח על הדרכים.

  • פיקוח ביערות, אתרים ארכיאולוגים, שמורות טבע וגנים לאומיים.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
מרקו בן שבת
טלפון

02-9977773

פקס
02-9977344