מדידות

 

המשרד מטפל בנושאים אזרחיים וצבאיים המצריכים התמצאות בנהלים וניסיון רב במקצוע המדידה והגיאוקרטוגרפיה. קצין המטה לענייני מדידות משמש סמכות בעבודה הן עם גורמי המנהל האזרחי והן עם גורמי חוץ

​קצין המטה לענייני מדידות הינו הסמכות למתן רישיון למודדים פלסטיניים לעיסוק במקצוע באזורי "C".

תחומי אחריות ושירותים

  • בדיקה ואישור תכניות לצרכי רישום ותכניות לרישום ראשון לבעלי עניין בשטח "C".

  • מתן שירותים ומתן מידע קרקעי: מפות פיסקאליות, הקטנת גושים ותכניות לצרכי רישום בטאבו.

  • זיהוי אדמות לפי נסכי רישום מנדטוריים.

  • הסמכות העליונה לקביעת מיקום ביחס לרשת הגאודטית באזור.

  • מתן מידע קדסטרי מקצועי לציבור המודדים המוסמכים.

קבלת מידע או מפות כרוך בתשלום במקום לפי מחירון מרכז למיפוי ישראל, באמצעות מזומן או המחאה.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
אבי פטיק
טלפון

02-9977739

שעות פעילות

א'-ה' בין השעות 9:00- 14:30

פקס
02-9977749
דואר אלקטרוני