לשכת התכנון

 

הלשכה הינה גוף מקצועי האחראי על גיבוש והובלת מדיניות תכנון בשטחי C ביהודה ושומרון, זאת בראייה כלל אזורית של מועצת התכנון והוועדות תחת סמכותה, מימוש מדיניות מועצת התכנון העליונה בתכניות מתאר אזוריות ומקומיות וטיפול בתכניות מפורטות ותכניות בינוי

לשכת התכנון מנחה מקצועית את מתכנני הרשויות באזור, בעלי מקצוע ויזמי תכניות ומהווה מסגרת תפעולית לקידום תכנון ברמה האזורית, יישובית ונקודתית.

ניתן להתעדכן על פעילות הוועדות באתר משרד האוצר.

 

תחומי אחריות ושירותים

 • ניהול וועדת המשנה לתכנון ורישוי.

 • השתתפות בוועדת המשנה לפיקוח.

 • בדיקה ואישור בקשות לרישוי מבנים בשטחי "C".

 • טיפול בבקשות למתקנים פוטו- וולטים בינוניים.

 • קידום תכניות מתאר אזוריות ותכניות מפורטות.

 • טיפול בבקשות לפטור מרישיון למבני חינוך ארעיים (הוראות שעה).

 • קידום תקנות תכנון ערים, כפרים ובניינים (בקשות להיתר ותנאיו).

 • טיפול בהיתרי בנייה בשטח גלילי.

 • מתן מידע תכנוני לגורמי חוץ.

 • מתן חוות דעת לגורמי חוץ ופנים.

 • השתתפות בישיבות "צוות לתיחום אדמות מדינה".

 • עבודה מול המועצות והכפרים.

צור קשר

תפקיד
מרכז רישוי ותכנון מקומי
שם
שמואל קלימי
טלפון

מזכירות לשכת התכנון בבית אל

טלפון: 02-9977019, 02-9977090

פקס: 02-9977737

קבלת קהל בימים א', ב', ד', ה' 9:00-15:00

דוא"ל: planningyosh@gmail.com

 

משרדי לשכת התכנון במנהל האזרחי בבית אל

קבלת קהל בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 9:00-15:00
טלפון- שמואל קלימי- מרכז רישוי ותכנון מקומי- 02-9977007
יבגני מירקין- רכז בכיר לתכניות כפרים- 02-9977816
מייל: tichsk117@gmail.com

 

משרד לשכת התכנון במת"ק ג'נין (סאלם)

קבלת קהל בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 8:30-15:00
טלפון: בלאל ג'ראר, 02-9703029
הלשכה מטפלת בבקשות ותכניות לאזור צפון בקעת הירדן


משרד לשכת התכנון במעבר אייל
קבלת קהל בימי ג' בין השעות 8:30-15:00
טלפון: בלאל ג'ראר, 02-9703029
הלשכה מטפלת בבקשות ותכניות לאזור צפון בקעת הירדן


משרד לשכת התכנון במת"ק שכם
קבלת קהל בימים א,ב,ג
בין השעות 8:30-15:00
טלפון: בסאם חנבלי, 02-9703185
הלשכה מטפלת בבקשות ותכניות לאזור צפון בקעת הירדן ולאזור צפון עוטף ירושלים


משרד לשכת התכנון במת"ק רמאללה
קבלת קהל בימים ד',ה'
בין השעות 8:30-15:00
טלפון: בסאם חנבלי, 02-9703185
הלשכה מטפלת גם בבקשות ותכניות לאזור צפון בקעת הירדן


משרד לשכת התכנון במת"ק בית לחם (עציון)
קבלת קהל בתאום מראש- בין השעות 8:30-15:00
טלפון: עבדאלעזיז אבו רדואן, 02-9703943 / 02-9703895

 

משרד לשכת התכנון במת"ק חברון (הר מנוח)
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:00
טלפון: עבדאלעזיז אבו רדואן, 02-9703943 /02-9703895


 

תכנון מגזר ישראלי
טלפון: לורה לווין, 02-9977065
דוא"ל lorale@plan.gov.il

 

 

תכנון אזורי מחוץ לתחומי הישובים והכפרים
טלפון: סיגלית שרון, 02-9977056