מרשם אוכלוסין

המשרד אחראי על עדכונו ושמירתו של העתק מרשם האוכלוסין הפלסטיני שבידי ישראל, בתיאום למול הרשות הפלסטינית

בהתאם להסכמי הביניים, האחריות המלאה על תפעול מרשם האוכלוסין ולמתן שירות לתושבי האזור הפלסטינים הועברה לרשות הפלסטינית.

המשרד פועל לעדכן את קבצי מרשם האוכלוסין המצוי בידי המנהל האזרחי, בהתאם לקובץ המצוי בידי הרשות הפלסטינית.

תחומי אחריות ושירותים

  1. עדכון קובץ מרשם האוכלוסין הפלסטיני.

  2. הארכת אשרות זרים המבקרים באזור.

  3. מתן מידע לגורמים ממלכתיים וכן לגורמים מורשים בהתאם לצרכים ולהוראות החוק.

  4. טיפול ברישיונות ביקור לזרים, הניתנים לבקשת הרשות הפלסטינית, ובאישור יחידת תאום פעולות הממשלה בשטחים.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
אבי גור ארי
טלפון

​​02-9977072

פקס
02-6469482