יחידת המים

 

המשרד אמון על אחזקה, תפעול ופיתוח מערכת המים בשטחי C באמצעות עובדי היחידה, חברת מקורות ואגודות המים והביוב. היחידה עוסקת בקידום מיזמים בתחום המים, כדוגמת פיילוט שימוש במים מושבים בדיר שרף, חיבור העדה השומרונית בהר גריזים לקו מים ושיפוץ קו הביוב לישוב גבעת זאב והכפרים הפלסטינים באזור. פעילות זו מתבצעת תוך תיאום וקישור בין רשות המים הפלסטינית לגורמים המקבילים בצד הישראלי ולמפגשים במסגרת פעילות בוועדות משותפות.

בשנת 2016 גובשה תכנית אסטרטגית ארוכת טווח למתן מענה לכלל האוכלוסיות עד לשנת 2040. זאת, בעקבות פניית המנהל האזרחי ובהובלת משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, רשות המים וחברת מקורות. התכנית תחולק למספר שלבים כאשר בשלוש השנים הקרובות יקודמו מספר פרויקטים הצפויים להגדיל את כמות המים בכשבעה מיליון קו"ב. במהלך השנה האחרונה העביר המנהל האזרחי תקציב של כשני מיליון שקלים למועצות האזוריות לטובת עבודות ניקוז בתחומי הישובים ביהודה ושומרון.

בפני היחידה עומדים אתגרים רבים, בעיקר נוכח חבלות חוזרות ונשנות במערכת המים הפוגעות בכלל האוכלוסיות באזור. בנוסף, פועלים אנשי היחידה לניתוק חיבורים פיראטיים, אשר פוגעים באספקת המים הסדירה לתושבי האזור. במהלך שנת 2015 ניתקו עובדי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי ועובדי יחידת המים 829 חיבורים פיראטים לצינורות ולקווי מים. מתחילת שנת 2016 נותקו כ-500 חיבורים פיראטיים נוספים מסוג זה. מדובר במאבק יומיומי, הדורש משאבים רבים הן לצרכי אכיפה והן ללימוד והטמעה של נושא המים וחשיבותו.

לצד עבודה זו, פועלת היחידה לביצוע אכיפה נגד מפעלים ותחנות דלק אשר מזהמים את מקורות המים, טיפול בשאיבת יתר של מי האקוויפר וניסיונות להכנסת ציוד שאיבה שלא כדין.

תחומי אחריות ושירותים

  • אחזקה, תפעול ופיתוח מערכת המים בשטחי C באמצעות חברת מקורות, יחידת המים המקומית ואגודות המים והביוב.

  • קידום ותכנון תשתיות מים חדשות והוצאת צווים בתחום המים והביוב.

  • מתן רישיונות אספקת מים עבור ישובים ישראלים ביהודה ושומרון.

  • הכנת חוות דעת מקצועיות עבור גורמים במנהל האזרחי ומחוצה לו.

  • תאום וקישור בין רשות המים הפלסטינית וגורמים מקצועיים בצד הישראלי וקיום ועדות משותפות.

  • ניהול, מעקב וטיפול בפעילות בלתי חוקית בתחום המים והביוב וקיום מבצעי אכיפה בשיתוף יחידת הפיקוח.

צור קשר

תפקיד
קצין מטה
שם
בני אלבז
טלפון

02-9977943

פקס
02-9977034
דואר אלקטרוני