דוח שבועי בננר 19.2.17

פעילות השבוע האחרון במספרים

 

בהתאם למדיניות החלה על אזור יהודה ושמרון ולמול רצועת עזה, מתואמים מידי שבוע מעברים של אמבולנסים; תשומות בנייה; דלקים; מעברי אנשים; ועוד.

מתפ"ש פועלת ליישם את המדיניות האזרחית ליהודה ושומרון ולמול רצועת עזה. ריכזנו עבורכם חלק מהמספרים המשקפים את פעילות היחידה לשבוע שבין התאריכים 29.1.17-4.2.17.

במסגרת פעילות מנהלת התיאום והקישור לעזה, נכנסו דרך מעבר כרם שלום 3,012 משאיות הנושאות עמן כ-13 טונות מזון; 42 טונות ציוד רפואי ותרופות; 158 טונות של תשומות חקלאיות; 65,768 טונות תשומות בנייה. נציין כי חלה ירידה קלה משבוע שעבר עקב שביתת הסוחרים הפלסטינים. כמו כן, הוכנסו גם 17,743 טונות של תוצרים אחרים כאשר סך המשקל הסתכם בכ-96,667 טונות. בנושא דלקים, הועברו 1,086 טונות של גז; 827 אלף ליטר בנזין; ו-5,361 אלף ליטר סולר.

Weekly Report COGAT.jpg 

דרך מעבר ארז נרשמו 1,939 כניסות לישראל, כאשר ביניהם 883 כניסות של סוחרים; ו-545 כניסות של חולים ומלווים מעז לישראל.

באשר לאזור יהודה ושומרון, גם השבוע המשכנו בעשייה הענפה לשיפור חיי התושב הפלסטיני. במהלך השבוע ניתנו כ-11 אלף היתרי כניסה לישראל למטרות השונות. לסיוע פעילות הסוחרים ולחיזוק הכלכלה הפלסטינית, תיאמנו את כניסתם של כשלושת אלפים משאיות סחורות דרך מעברי הסחורות השונים. בתחום הבריאות תואמה כניסתם של 35 אמבולנסים לישראל על ידי מתאמת הבריאות, במסגרת מאמצינו ההומניטאריים למתן טיפול רפואי ולהצלת חיי אדם.

בשבוע שחלף נרשמו כ-375 אלף כניסות לישראל כאשר כ-40 אלף כניסות מתוכן הינן למטרות הומניטאריות אשר מתאם המנהל האזרחי וביניהן טיפולים רפואיים, ביקורי משפחות, תפילות ופולחן דת ועוד.

בנוסף, מספר הרישיונות לתעסוקה בישראל עומד נכון להיום על כ-68 אלף, בנוסף למספר הרישיונות לתעסוקה בהתיישבויות ביהודה ושומרון אשר עומד על כ-30 אלף. רישיונות אלו שמנפיק המנהל האזרחי מאפשרים תעסוקה ופרנסה לעשרות אלפי פלסטינים באזור יהודה ושומרון ולמשפחותיהם.

אלו הם רק חלק מהמספרים המשקפים את פעילות היחידה. נמשיך לעדכן על פעילויות נוספות.