תמיכת הבנק העולמי ברצועת עזה נאמדת בכ-66 מיליוני דולרים בממוצע בשנה

עבור רבים "הבנק העולמי" נשמע כמו גוף המורכב מאנשים בחליפות המתכננים את הכלכלה העולמית אולם עבור אנשי מתאם פעילות הממשלה בשטחים מהווה "הבנק העולמי" לשותף משמעותי לפיתוח רצועת עזה

​הבנק העולמי הינו סוכנות פיתוח בינלאומית המספקת הלוואות וייעוץ למדינות מתפתחות וכן משמש כפלטפורמה לגיוס תרומות והובלת פרויקטים לשיקום ופיתוח במגוון תחומי החיים. הבנק החל כיוזמה של 144 מדינות לאחר מלחמת העולם השנייה ומאז ועד היום התפתחה פעילות הבנק במדינות מתפתחות וכיום הוא מהווה לגורם מפתח בפיתוח אזורים במדינות אלה ושיקום אזורים פגועים.

 

כנגזרת מפעילותו בעולם הבנק העולמי משמש כגורם תורם ותומך לשיפור מרקם החיים בתחומי החינוך, תשתיות החיים החיוניות לרבות מים וחשמל, וכן מספק תמיכה לפעילות הפיננסית הפרטית ברצועת עזה. תמיכת הבנק העולמי נאמדת בכ-66 מיליוני דולרים בממוצע בשנה וזאת ללא התקציב למיזמי התשתית אותם מוביל הבנק העולמי. לבנק העולמי ישנם עובדים מקומיים קבועים ברצועת עזה, כגון: יועץ כלכלי, מפקח פרוייקטים ואחראי מנהלה. עובדי הארגון פועלים בשיתוף פעולה מתמיד של מדור ארב"ל במנהלת התיאום והקישור לעזה. 

כחלק מהמאמץ לפיתוח תשתיות חיוניות, אותו מוביל הארגון, הוא שותף להקמת מתקן טיהור השפכים הצפוני בעזה והינו אחראי לחלק הארי במימון הפרויקט. מאמץ תשתיתי נוסף הינו הקמת אתר לסילוק וטיפול בפסולת אשר מטרתו לסלק מפגעים סביבתיים ולשפר את איכות החיים במרכז ובדרום הרצועה.

בתחום המים מעורב הבנק העולמי בהקמת ושדרוג תשתית התפלת המים ברצועה ועל-ידי כך לבנות תשתית אספקת מים עצמאית לרצועה תוך שיקום מצב המים באקוויפר החוף המשפיע גם על מאגרי המים בישראל.

הבנק העולמי רואה עצמו שותף למאמצים אלו לטובת הציבור ברצועת עזה ועל כן משקיע ממשאביו לקידום תחומים רבים החיוניים לחיי היומיום שם.