USAID תרם 170 מיליון דולר לטובת פיתוח מיזמים באזור יהודה ושומרון וברצועת עזה

 

ארגונים בינלאומיים רבים תורמים כספים למיזמים ברחבי יהודה ושומרון וברצועת עזה; ארגון בולט אשר תרם למעלה מ-170 מיליון דולר בשנים האחרונות הינו ארגון ה-USAID; כיום ארגונים המעוניינים לתרום יכולים לקבל את האישורים לקידום פרויקטים לטובת התושבים

​הקהילה הבינלאומית פועלת רבות לסייע לרשות הפלסטינית ובתוך כך, לתושבים הפלסטיניים. ביטויים לסיוע זה הינם מימון מיזמים לרווחת האוכלוסייה, החל ממתקן לטיהור שפכים, דרך הקמת אזורי תעשייה וכלה במרכזים קהילתיים. ארגון ה-USAID בולט בפעילותו ובתרומתו לאוכלוסייה הפלסטינית. בשנים האחרונות תרם למעלה מ-105 מיליון דולר למיזמים ביהודה ושומרון ובשנת 2016 בלבד תרם למיזמים ברצועת עזה כ-65 מיליון דולר בעיקר בתחומי מים, חינוך, תשתיות ומוסדות ציבוריים.

הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי (USAID) הינה ארגון ממשלתי מטעם ארצות הברית, הממונה על סיוע חוץ אזרחי למדינות שונות בעולם. הסוכנות פועלת לביעור עוני ברחבי העולם וכדי לאפשר לחברות דמוקרטיות לממש את הפוטנציאל שלהן.

Watershechemimg_articlepic.jpg 

מיזם מרכזי שמימנו ה-USAID ובנק הגרמני לפיתוח, KFW, הינו פרויקט הקמת מערכת צינורות להובלת מי שפכים מותפלים ומטוהרים לצרכי חקלאות. המנהל האזרחי בשכם בשיתוף יחידת המים ראו כי קיים צורך בהקמת המערכת על מנת להטמיע את תחום המים המושבים לצרכי חקלאות בקרב הפלסטינים, אשר מורגלים בהשקיה באמצעות מי שתיה. המיזם כולל מערכת צינורות וטפטפות אשר יזרימו את המים ממתקן לטיהור שפכים שנמצא ליד אזור התעשייה בשכם, אל השטחים החקלאיים הסמוכים לו המתפרשים על כ-2,000 דונמים. בשלב ראשוני, יוזרמו מים להשקיית 135 דונמים. לאחר בחינת יעילות הפרויקט בשטח זה, תבחן אפשרות להרחבתו לכל השטחים החקלאיים.

"מדובר במיזם ראשוני וחדשני באזור יהודה ושומרון, אשר עתיד להשפיע על האזור בדרכים רבות ואף לסייע בפתרון מצוקת המים" אמר מפקד המנהל האזרחי בשכם, סא"ל בהג'ת מרעי. "מדובר בשינוי תפישה אצל אוכלוסייה אשר אינה מורגלת באמצעים חדשניים ובטיהור שפכים. במידה והפיילוט יצליח זו תהיה פריצת דרך משמעותית".

הודות למיזם, צפוי גידול בתוצרת החקלאית, דבר שיביא לפריחת הכלכלה באזור. כמו כן, המיזם ייצר מקומות עבודה חדשים, הן במתקן הטיהור עצמו והן בתחום החקלאות ובמעגלי העבודה הנלווים לפעילות זו.

במתקן זורמים מידי יום כ-3,000 מטר מעוקב של מי שפכים, אשר עד כה הוסטו לנחלים ולא נעשה בהם שימוש לצרכי חקלאות. "אנו מקווים שבעקבות הצלחת המיזם, רשויות וכפרים נוספים יהיו מעוניינים לקדם מיזמים דומים", אומר סא"ל מרעי.

זהו רק תחום אחד מיני רבים בו תומך ארגון ה-USAID לסיוע לתושבים. כיום, כל ארגון אשר מעוניין לתרום למיזמים באזור יהודה ושומרון וברצועת עזה, יכול לפנות למשרד החוץ על מנת לקבל את האישור הנדרש. מתפ"ש פועל למול הארגונים הבינלאומיים ומתאם את הקמת המיזמים אשר הארגונים מעוניינים לקדם.

"אנו עומדים בקשר יומיומי עם הקהילה הבינלאומית ופועלים יחד לקדם מיזמים בכל התחומים לשיפור מרקם החיים בעבור תושבי אזור יהודה ושומרון ותושבי עזה. שיתוף פעולה ותיאום הינם הכרח לקידום פרויקטים ואני שמח לראות את התוצאות בשטח", סיכם ראש ענף ארגונים בינלאומיים וקשרי חוץ במתפ"ש, סא"ל יואב ביסטרצקי.