הודעה לציבור המעסיקים

אל ציבור המעסיקים המבקשים לקבל רשיונות עבודה עבור עובדים פלסטינים.

​בין התאריכים 22-24/10/2017 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי תעסוקה בבית אל,בעציון,בחשמונאים ובמישור אדומים עקב השתלמות עובדים .

אתכם הסליחה.