מתאם פעולות הממשלה בשטחים חתם עם הרשות הפלסטינית על הסכם לחידוש ועדת המים

 

ועדת המים המשותפת תחזור לפעול לראשונה מזה כשש שנים, ותאפשר תיאום בנוגע לסוגיות תשתיתיות בתחומי המים והביוב. האלוף מרדכי: "כאשר דנים בסוגיות באופן ענייני ונקי משיקולים זרים – ניתן להגיע להבנות"

בחודש ינואר 2017 חתם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב (פולי) מרדכי, על הסכם לחידוש פעילות ועדת המים המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית, זאת לאחר כשש שנים בהן לא פעלה הוועדה. ההסכם נחתם כם על ידי השר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, חסיין א-שייח', ראש רשות המים הישראלית, מר משה גראזי וראש רשות המים הפלסטינית, מר מאזן ע'נים. ההסכם נועד, בין היתר, לקבוע מסגרת לכינוסה של הוועדה מכוח הסכם הביניים, ונערך במטרה לשפר ולחדש את תשתיות המים באזור יהודה ושומרון.

ועדת המים המשותפת נוסדה, כאמור, בעקבות הסכמי הביניים שנחתמו בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית בשנת 1995, בה הוגדרה ועדה משותפת קבועה שתפקידה יישום תכניות ארוכות טווח וטיפולים שוטפים בכל הסוגיות הנוגעות למים ולביוב באזור. במשך מספר שנים סירבו הנציגים הפלסטינים לכנס את ועדת המים המשותפת כמוסכם, זאת חרף מצוקת המים באזור. עקב כך, אישר מתאם פעולות הממשלה בשטחים באופן חד צדדי עשרה פרויקטים בתחומי המים והביוב במהלך השנתיים האחרונות, לטובת שיפור התשתיות בעבור האוכלוסייה הישראלית והפלסטינית ביהודה ושומרון לרבות, השמשת קו קידוח "אריאל 1" אשר ייתן מענה לכלל תושבי השומרון; הצבת קו מים מתחנת "חלילים" למחנה עופר אשר מספק מענה לגוש בית אל, פסגות, כוכב השחר וישובים נוספים; הנחת תשתיות להוספת 500 קוב לשעה מקידוח "שיבתין"; הנחת קו מים למושבים הרודיון ותקוע; התקנת קו מים לצרכים חקלאיים ממוצב ציפור לארגמן; הנחת קו ביוב לאשכולות ולאוכלוסייה השומרונית בהר גריזים, ועוד.

 

כעת, בזכות ההסכם המחודש, תדון ועדת המים המשותפת בכל הקשור לתיאום הפעילות במאגרי המים המשותפים לישראל ולפלסטינים. תיאום זה נחוץ במיוחד בשל הצורך בהיערכות לקראת חודשי הקיץ הקרובים, במהלכם גובר הביקוש על יכולת האספקה ונוצר קושי בהזרמת מים סדירה לתושבי האזור. כך, יוקצעו כמויות מים נוספת לאזור יהודה שומרון ולרצועת עזה; יוגדלו מקורות המים באמצעות קידוחים חדשים; יטופלו נושאים סביבתיים; יקבעו תעריפי מים מוסדרים, ויקודם השימוש במים "מושבים" בחקלאות. בנוסף יתאפשר קידום מהיר של מיזמים חדשים, לרבות תכנון של קווי מים חדשים לטובת הגדלת קיבולת זרימת המים. בתוך כך, בימים אלה פועלים הצדדים במטרה לגבש תכנית אסטרטגית בראייה ארוכת טווח עד לשנת 2040, בהתאמה לגידול הצפוי של האוכלוסייה באזור.

בשנתיים האחרונות חתם האלוף מרדכי על ארבעה הסכמים לפתרון סוגיות מרכזיות בתחומי התשתית באזור יהודה ושומרון, לרבות התקנת תשתיות "דור שלוש" בסלולר, הסדרת פעילות רשויות הדואר, וחתימה על הסכם העקרונות להסדרת משק החשמל והאנרגיה, אשר הביא הן לתשלום חוב החשמל לחברת חשמל של ישראל, והן ליצירת משק אנרגיה עצמאי ברשות הפלסטינית. "החתימה על הסכם המים מוכיחה כי ניתן להגיע להבנות ולהסכמים כאשר דנים בסוגיות באופן ענייני, בילטראלי, נקי משיקולים זרים בנושאי משאבי הטבע וסוגיות תשתיות נוספות המשפיעות על כלל האוכלוסיות" אמר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב (פולי) מרדכי.