מתאם פעולות הממשלה בשטחים: על אונר"א לפטר את העובד שלה שנבחר להנהגת חמאס

 

בכיר חמאס, סוהיל אל-הינדי, מוסיף להחזיק בתפקידו כיו"ר התאחדות העובדים הפלסטינים של אונר"א בעזה, על אף שנבחר בבחירות האחרונות להנהגת חמאס, ולאחר ששיקר בנושא בתחקור שעבר בסוכנות האו"ם.

​בתאריך ה-12 בפברואר נערכו בחירות להנהגת חמאס ברצועה ("הלשכה המדינית"). בסופן, נבחרו לצד יחיא סנואר, ראש הלשכה החדש, 14 בכירים נוספים מהארגון, חלקם מהזרוע הצבאית של חמאס. בין הנבחרים ללשכה היה גם סוהיל אחמד חסן אל-הינדי, בכיר חמאס מג'באליא בצפון הרצועה, המשמש מאז 2012 כיו"ר התאחדות העובדים הפלסטינים השייכים לאונר"א בעזה וכמנהל בית ספר יסודי ברצועה.

 

חמאס במגננה

פרסום שמות חברי הלשכה המדינית החדשים גרם למורת רוח בחמאס, נוכח החשש כי הדבר יקשה על הנבחרים להמשיך בפעילותם האזרחית לצד חברותם בהנהגת ארגון הטרור. המבוכה מקשירתה של אונר"א, מעסיקתו של אל-הינדי, להנהגת חמאס, עלולה לסבך את הסוכנות ולהביא לפיטוריו של אל-הינדי ממנה. בעקבות זאת, חמאס בחר להכחיש נמרצות את שמות חברי הלשכה המדינית הנבחרים שעלו בתקשורת, וביצע מהלכים לפגיעה באמינות כלי התקשורת שפרסמו אותם. כל זאת, מבלי שאל-הנדי יפרוש מהנהגת חמאס ומאונר"א. אל-הינדי מצדו יצא בהכחשה גורפת בתקשורת הפלסטינית בנוגע לחברותו בלשכה המדינית, הכחשה שכולה שקר וכזב.

 כיצד האו"ם מעסיק חבר בכיר בארגון הטרור חמאס?  

עם היוודע דבר בחירתו של אל-הינדי ללשכה המדינית של חמאס, הצהירה אונר"א באתר האינטרנט שלה כי ביצעה בדיקה מקדימה בנושא שכללה אף תחקיר עם אל-הינדי עצמו, במהלכה הוא הכחיש את הדיווחים באומרו: "אין לי כל קשר לעניין". דובר הסוכנות אף בחר להדגיש כי כל חברי אונר"א מחויבים להימנע מנטילת חלק בכל פעילות פוליטית שעלולה להשפיע על עצמאות פעילותם במסגרת הסוכנות.

 

ראוי לציין כי זו אינה הפעם הראשונה בה אל-הינדי נחשד במעורבות בטרור וכבר עמד ב-2011 בפני ניסיון הדחה מתפקידו. אל-הינדי הושעה למשך שלושה חודשים לאחר שהואשם בהשתתפות באירועים ציבוריים, שבהם נטלו חלק בכירים בחמאס ובהם אסמאעיל הניה. עם זאת, בסיכומו של יום, נמנעה הדחתו בעקבות מעורבותם של גורמי או"ם רמי דרג.

תמוהה העובדה שאונר"א, סוכנות השייכת או"ם וממומנת על ידו, מאפשרת את העסקתו של חבר בכיר בארגון טרור. מעניין לציין כי טופס ההצטרפות וההעסקה לעובדי הסוכנות, כלל אינו כולל בדיקת רקע הבוחנת האם עובדיו חברים בארגון טרור. יתרה מכך, מסמך התקנות של הסוכנות אוסר על עובדיו להשתתף בפעילות פוליטית העשויה להציב אותו בניגוד עניינים אך לא על השתתפות בפעילות טרור.

מתאם הפעולות בשטחים האלוף יואב פולי מרדכי קרא לאונר"א לפטר את אל-הינדי לאלתר, והדגיש כי מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. המתאם הוסיף כי הוא פנה לארגון ודרש ממנו לתחקר ולטפל בנושא מיידית.