זיהום? לא אצלנו: כך נרתמים לשמירה על איכות הסביבה ברחבי יהודה ושומרון

 

"אם אנחנו צריכים לחיות ביחד על כדור הארץ, על כולנו להיות אחראים לו", קופי אנאן, מזכ"ל האו"ם לשעבר. ביהודה ושומרון קיימות מספר יחידות המקדישות את כל פועלן למניעת זיהום  סביבתי באזור - ביניהן יחידת דוד הכפופה לקצין המטה לאיכות סביבה ויחידת הפיקוח במנהל האזרחי

באזור יהודה ושומרון, למנהל האזרחי מספר גופים הפועלים לשמור על הסביבה. הראשון הוא 'יחידת דוד', אשר הוקמה בינואר 2014, כזרוע אכיפה של המשרד להגנת הסביבה באזור. תפקידה של היחידה למנוע העברות בלתי חוקיות של פסולת דרך המעברים הפרוסים באזור יהודה ושומרון.

עד לשנת 2014, נהגו קבלני פסולת ותושבים  להשליך כמויות מסחריות של פסולת מזהמת, שהועברה דרך המעברים, באזור. הפסולת כללה מתכות ומכשירים אלקטרוניים, אשר לרוב נשרפו לאחר שנזרקו וגרמו למפגע תברואתי. הפסולת שלא נשרפה, נלקחה לרוב למטמנות פיראטיות, נטמנה באופן לא אחראי וכך יצרה נזקים סביבתיים, לרבות זיהום מים, זיהום קרקע ואוויר. מאז הקמתה ונכון לחודש ינואר 2017, החרימה יחידת דוד כ -500 משאיות, המכילות חומרים רעילים מסוג זה, ומנעה זיהומים משפכים רבים של פסולת.

 

'יחידת הפיקוח', האחראית לאכוף נגד פעילות בלתי חוקית, תורמת גם היא להגנת הסביבה, מעצם היותה בעלת סמכות האכיפה היחידה באזור. באמצעותה, וביוזמת קצין המטה לאיכות סביבה, הוקם פרויקט, פיילוט, שנועד לספק פתרון טכנולוגי ומענה למפגע שנוצר משריפת חוטי חשמל, לצורכי הפקת נחושת. במסגרת הפרויקט הוסטו כבלי הנחושת למחזור במקום לשריפה כדי להשיב את המתכות והפלסטיק, המרכיבים את הכבלים, בחזרה לחומרי גלם. פרויקט זה נועד לצמצם את כמויות הפסולת וזיהום האוויר, כאשר הוסטו מתחילת המיזם למעלה מ-20 טון כבלי נחושת; ולספק יתרון כלכלי לפלסטינים המועסקים במפעל WAFA בחברון, באמצעות מחזור מוצרי הגלם.

היחידה לאיכות סביבה של המנהל האזרחי פועלת בנוסף בכלל אזור יהודה ושומרון; להקמת מתקנים לטיהור שפכים; לבנייתם והסדרתם של אתרי פינוי פסולת; ולניטור נחלים מזוהמים ודאגה לשיקומם. זאת לטובת שמירה על המים והסביבה מפני זיהומים. "זיהום סביבתי הינו מפגע חוצה גבולות, המהווה אתגר משמעותי למנהל האזרחי ולמתפ"ש" אמר קצין המטה לאיכות סביבה, מר בני אלבז. "אנו נמשיך להוביל ולקדם מיזמים סביבתיים וכך להגן על הסביבה מפני הזיהומים המאיימים עליה".