שירות לציבור

פעילות היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים, כוללת בין היתר, מתן שירות בעיקר לאוכלוסיות במרחב יהודה ושומרון וברצועת עזה, במגוון נושאים הנוגעים לחיי היום יום. הנפקת היתרי תעסוקה בישראל, תיאום טיפולים רפואיים, תיאם מעבר סחורות וציוד לצרכי תעשייה, הנחת תשתיות תקשורת ותיאום הקמת מיזמים בתחומי הגנת הסביבה הם רק חלק מהנושאים עליהם אמונה היחידה, באמצעות המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון ומנהלת התיאום והקישור לעזה.

בשלב ראשון, תוכלו למצוא בעמוד זה מידע אודות השירותים הקיימים לאזור יהודה ושומרון וכלפי רצועת עזה לתחומים השונים. בעבור חלק מהשירותים הוספנו טפסים הניתנים להורדה ומילוי ידני  על מנת לייעל את תהליך התיאום.

בימים אלה אנו ממשיכים לעבוד על מנת לפתח מתן שירותים אלו כשירותים מקוונים, במטרה להנגיש את רוב השירותים במסגרת אתר האינטרנט זה,  עבורכם, הציבור הרחב.

כמו כן, בעמוד זה תוכלו למצוא פירוט והסברים אודות הנהלים של היחידה הרלוונטיים לציבור.

 (מוסתרת) עורך תוכן

​​​​​
רצועת עזה
יהודה ושומרון
חוק חופש המידע